FLEXI-STEP PLUS bezpieczna płytka 500x500x50mm HIC=1,8mFLEXI-STEP PLUS bezpieczna płytka 500x500x50mm HIC=1,8m

Opis

Nawierzchnia występuje w gotowych elementach o wymiarach 500x500 mm i grubości 50 mm. Każda płyta łączy się z sąsiednimi za pomocą 16 karbowanych kołków montażowych. Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, składa się z dwóch warstw połączonych ze sobą. Dolna część składa się z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego, a górna część to warstwa kolorowego granulatu EPDM zmieszanego z klejem poliuretanowym. Wierzchnia cześć płyt jest gładka, po obwodzie sfrezowana. Spód płyty składa się z 36 wystających kwadratowych pól imitujących „tabliczkę czekolady”. Nawierzchnia musi posiadać Certyfikat Środowiskowy oraz certyfikat bezpieczeństwa upadku (HIC) na wysokość min. 1,8 m uzyskany zgodnie z PN-EN 1177.

Łączenie poszczególnych elementów nawierzchni (Flexi-Step PLUS) następuje dzięki wykorzystaniu systemowych karbowanych kołków montażowych o średnicy min. 12 mm i długości min. 65 mm. Ze względu na wytrzymałość łączeń nie dopuszcza się stosowania kołków o mniejszej średnicy ani gładkich. Po 6 kołków znajduje się na dwóch przeciwległych krawędziach płyt, a na pozostałych krawędziach po 2 kołki. Zaleca się układanie płytek w „cegiełkę” tj. jeden rząd względem drugiego przesunięty o pół płytki.

Oprócz wersji podstawowej, dostępne są także moduły brzegowe nawierzchni: płytki ze ściętym bokiem (o wymiarach 1000x250 mm) i płytki narożnikowe z dwoma ściętymi bokami (o wymiarach 250x250 mm).


Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni które należy dołączyć do oferty

Sposób układania nawierzchni

Płyty Flexi-Step PLUS są układane ręcznie na stabilnej podbudowie. Przed montażem zaleca się szczegółowe zapoznanie z instrukcją montażu producenta instalowanej nawierzchni. Łączenie poszczególnych elementów nawierzchni (Flexi-Step PLUS) następuje dzięki wykorzystaniu systemowych karbowanych kołków montażowych o średnicy min. 12 mm i długości min. 65 mm. Ze względu na wytrzymałość łączeń nie dopuszcza się stosowania kołków o mniejszej średnicy, płaskich ani gładkich. Po 6 kołków znajduje się na dwóch przeciwległych krawędziach płyt, a na pozostałych krawędziach po 2 kołki.

Zaleca się układanie płytek w „cegiełkę” tj. jeden rząd względem drugiego przesunięty o pół płytki.

Nawierzchnia bezpieczna obramowana będzie systemowym elastycznym obrzeżem z wewnętrznym usztywnieniem (wewnątrz obrzeża zatopiono stalową konstrukcję) oraz dodatkowymi kotwami montażowymi. Kotwy mają za zadanie poprawę stabilności mocowania w ławie. W czole obrzeża znajdują się otwory na karbowane kołki montażowe służące do łączenia ze sobą sąsiadujących obrzeży.

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +3oC oraz przy braku opadów atmosferycznych.

Stosowanie materiałów równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania nawierzchni oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie  nie dopuszcza się stosowania płyt o mniejszej liczbie kołków montażowych oraz zastosowania materiałów nie posiadających dokumentów określonych powyżej.

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości.

Płyty elastyczne powinny posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną. Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm. Szczeliny pomiędzy płytkami nie powinny być większe niż ok. 5 mm. Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m.

Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni

Załączniki

Zał. 1. Dostępna kolorystyka płytekZał. 2. Metoda układania płytekZał. 3. Konstrukcja obramowania