FLEXI-STEP elastyczna połówka kuli fi300mmFLEXI-STEP elastyczna połówka kuli fi300mm

Opis

Elastyczny element w kształcie półkuli o wymiarach: fi 300mm. Dostępny w wersji EPDM.

Elementy są wodoprzepuszczalne, wykonane z mieszaniny granulatu gumowego EPDM oraz kleju poliuretanowego. Opcjonalnie w dolnej części półkuli może znajdować się element mocujący ułatwiający stabilne mocowanie. Montaż półkuli ogranicza się do ułożenia na równym, stabilnym podłożu. Opcjonalnie element można kleić do podłoża systemowym klejem poliuretanowym.

Elementy przeznaczone są do budowania dowolnych form lub ustawiania pojedynczo itp.

Element posiada Atest higieniczny.           

Dostępna kolorystyka EPDM


Wymagane parametry użytkowe nawierzchni

Opór poślizgu:

Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera: 

Wytrzymałość na rozciąganie: 

Wydłużenie względne przy zerwaniu:

Odporność na działanie cykli hydrotermicznych:

Odporność na sztuczne starzenie:

Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w nawierzchni

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni które należy dołączyć do oferty

Sposób układania nawierzchni

Gotowe elementy (np. Flexi-Step) są układane ręcznie na równym podłożu (nie jest wymagane wykonanie podbudowy sztywnej – kruszywa, beton). Łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu odpowiednio uformowanych zaczepów rozmieszczonych na krawędziach kratek.

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +3oC oraz przy braku opadów atmosferycznych.

Stosowanie materiałów równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania nawierzchni oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od parametrów nawierzchni określonych w powyższej tabeli oraz nie dopuszcza się zastosowania materiałów nieposiadających dokumentów określonych powyżej (w tym w szczególności nieposiadających dowodu wydania Rekomendacji ITB oraz badań na zawartość metali ciężkich w nawierzchni).

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości.

Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni

Załączniki

 

 

Zał. 1. Dostępna kolorystyka