FLEXI-STEP Bezpieczna Kratka 100 mm, HIC=3,0 mFLEXI-STEP Bezpieczna Kratka 100 mm, HIC=3,0 m

Opis

Nawierzchnia występuje w gotowych elementach o wymiarach 1000 x 1000 mm i grubości 65 mm, ma kształt kratownicy wykonanej z granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Nawierzchnia posiada certyfikat bezpieczeństwa upadku z wysokości 2,1 m  zgodnie z PN-EN 1177. Produkt zawiera 50% powierzchni biologicznej czynnej.

Łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu odpowiednio uformowanych gumowych zaczepów (haczyków) rozmieszczonych na krawędziach kratek – nie dopuszcza się stosowania żadnych łączników niewykonanych z gumy np. opasek elektrycznych, kołów itp. Po instalacji nawierzchni należy wypełnić ją żyzną ziemią w celu wysiania trawy (opcjonalnie można wypełnić nawierzchnię wyłącznie piaskiem).

Bezpieczna nawierzchnia (Flexi-Step) przeznaczona jest do pokrywania tych miejsc w których istnieje zwiększone ryzyko upadku człowieka np. placach zabaw, placach rekreacji ruchowej, itp. Nawierzchnia jest produktem ekologicznym – otrzymała nagrodę „Top Recycling Product” przyznawaną przez New Life dla najwyższej jakości produktów, w których udział materiałów z recyklingu wynosi ponad 80%.

Kolorystyka nawierzchni:


Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w nawierzchni

 1. Aluminium (Al): 143 mg/kg
 2. Antymon (Sb): < 10 mg/kg
 3. Arsen (As): < 1.0 mg/kg
 4. Bor (B): < 10 mg/kg
 5. Bar (Ba): < 10 mg/kg
 6. Kadm (Cd): < 1.0 mg/kg
 7. Kobalt (Co): < 10 mg/kg
 8. Chrom (Cr), całkowity: < 0.200 mg/kg
 9. Chrom VI (CrVI): < 0.020 mg/kg
 10. Miedź (Cu): < 10 mg/kg
 11. Mangan (Mn): < 10 mg/kg
 12. Nikiel (Ni): < 10 mg/kg
 13. Ołów (Pb): < 10 mg/kg
 14. Selen (Se): < 10 mg/kg
 15. Cyna (Sn): < 1.0 mg/kg
 16. Stront (Sr): < 10 mg/kg
 17. Cynk (Zn): 56 mg/kg
 18. Rtęć (Hg): < 1.0 mg/kg

Kolorystyka nawierzchni (należy wybrać wymagane kolory)

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni, które należy dołączyć do oferty

Sposób układania nawierzchni

Gotowe elementy (Flexi-Step Bezpieczna Kartka) są układane ręcznie na równym podłożu i stabilnym podłożu. W przypadku instalacji na niestabilnych gruntach, nasypach itp. zaleca się wykonanie pod nawierzchnią min. 10 cm warstwy konstrukcyjnej z kruszywa o frakcji 0,5-16 mm oraz następnie na kruszywie ok. 5 cm  warstwy żyznej ziemi.

Łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu odpowiednio uformowanych gumowych zaczepów (haczyków) rozmieszczonych na krawędziach kratek – nie dopuszcza się stosowania żadnych łączników niewykonanych z gumy np. opasek elektrycznych, kołów itp. Po ułożeniu nawierzchni, otwory w kratkach należy zasypać żyzną ziemią i wysiać trawę. Pozostałości ziemi na elementach nawierzchni należy usunąć poprzez zamiatanie. Istnieje także możliwość wypełnienia kratki samym piaskiem (bez wysiewu ziemi).

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +3oC oraz przy braku opadów atmosferycznych.

Stosowanie materiałów równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania nawierzchni oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się zastosowania materiałów nieposiadających dokumentów określonych powyżej (w tym w szczególności nieposiadających badań na zawartość metali ciężkich w nawierzchni).

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości.

Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

Do łączenie elementów nawierzchni należy wykorzystać wyłącznie odpowiednio uformowane gumowe zaczepy (haczyki) rozmieszczone na krawędziach kratek – nie dopuszcza się stosowania żadnych łączników niewykonanych z gumy np. opasek elektrycznych, kołów itp. 

Otwory w kratkach powinny być zasypane żyzną ziemią (oraz powinna być wysiana trawa) lub samym piaskiem (bez wysiewu ziemi).

Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni