FLEXI-STEP PLUS bezpieczna płytka 500x500x30-45mmFLEXI-STEP PLUS bezpieczna płytka 500x500x30-45mm

FLEXI-STEP to elastyczne elementy stosowane na placach zabaw, boiskach, ścieżkach itp. Nawierzchnia występuje w gotowych elementach o wymiarach 500x500 mm i grubości 25 mm, 30 mm, 40 mm, 45 mm. Każda płyta łączy się z sąsiednimi za pomocą 16 kołków montażowych. Na każdej krawędzi płytki znajdują się 4 kołki montażowe. Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, składa się z mieszaniny granulatu gumowego SBR (lub EPDM) oraz kleju poliuretanowego. Posiada właściwości antypoślizgowe oraz jest odporna na warunki atmosferyczne i ścieranie

Nawierzchnia posiada certyfikat bezpieczeństwa upadku uzyskany zgodnie z PN-EN 1177 oraz Atest Higieniczny PZH.

 


Sposób układania nawierzchni

Płyty Flexi-Step PLUS są układane ręcznie na stabilnej podbudowie. Przed montażem zaleca się szczegółowe zapoznanie z instrukcją montażu producenta instalowanej nawierzchni. Łączenie poszczególnych elementów nawierzchni (Flexi-Step PLUS) następuje dzięki wykorzystaniu systemowych kołków montażowych. Na każdej krawędzi płytki znajdują się 4 kołki montażowe.

Zaleca się układanie płytek w „cegiełkę” tj. jeden rząd względem drugiego przesunięty o pół płytki.

Nawierzchnia bezpieczna obramowana będzie systemowym elastycznym obrzeżem z wewnętrznym usztywnieniem (wewnątrz obrzeża zatopiono stalową konstrukcję) oraz dodatkowymi kotwami montażowymi. Kotwy mają za zadanie poprawę stabilności mocowania w ławie. W czole obrzeża znajdują się otwory na karbowane kołki montażowe służące do łączenia ze sobą sąsiadujących obrzeży.

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +3oC oraz przy braku opadów atmosferycznych.

Stosowanie materiałów równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania nawierzchni oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie  nie dopuszcza się stosowania płyt o mniejszej liczbie kołków montażowych oraz zastosowania materiałów nie posiadających dokumentów określonych powyżej.

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości.

Płyty elastyczne powinny posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną. Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm. Szczeliny pomiędzy płytkami nie powinny być większe niż ok. 5 mm. Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m.

Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni

Załączniki

Zał.1. Dostępna kolorystykaZał. 2. HIC