FLEXI-STEP - elastyczna kostka podwójne T 200x160x43mm z certyfikatemFLEXI-STEP - elastyczna kostka podwójne T 200x160x43mm z certyfikatem

Opis

Nawierzchnia rekreacyjna, poliuretanowo-gumowa występująca w elementach o wymiarach 160x200mm o jednolitej grubości 43mm.

Wysokość bezpiecznego upadku wynosi 1,40m. Wymaga stabilnej i równej podbudowy np. podsypki piaskowo-cementowej, zagęszczonych kruszyw lub wylewki betonowej.

Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, mocno skompresowana. Składa się z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. W spodniej części nawierzchnia jest gładka. Opcjonalnie nawierzchnię można kleić do podłoża systemowym klejem poliuretanowym.

Nawierzchnia przeznaczona jest na boiska sportowe, place rekreacji ruchowej, ścieżki, uliczki, do stadnin itp.

Nawierzchnia posiada Atest Higieniczny PZH.

Dostępna kolorystyka


Wymagane parametry użytkowe nawierzchni

Opór poślizgu:

Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera: 

Wytrzymałość na rozciąganie: 

Wydłużenie względne przy zerwaniu:

Odporność na działanie cykli hydrotermicznych:

Odporność na sztuczne starzenie:

Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w nawierzchni

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni które należy dołączyć do oferty

UWAGA!

W trosce o jakość i bezpieczeństwo nawierzchni i w celu wyeliminowania jakichkolwiek nieścisłości i wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie  nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od parametrów nawierzchni określonych w dziale "Wymagane parametry użytkowe nawierzchni", oraz nie dopuszcza się zastosowania materiałów nie posiadających dokumentów określonych dziale "Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w nawierzchni".

Sposób układania nawierzchni

Gotowe elementy flexi-step są układane ręcznie w sposób przemienny na stabilnej podbudowie. Powierzchnia powinna być obramowana obrzeżem. Trwałe łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki instalacji „na wcisk” przy wykorzystaniu charakterystycznego kształtu – podwójnego T. Nawierzchnię można kleić do podłoża przy użyciu systemowego kleju. Nawierzchnia bezpieczna obramowana będzie obrzeżem betonowym.

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +3oC oraz przy braku opadów atmosferycznych.

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni

Załączniki

Zał. 1. Wymiary urządzeniaZał. 2 Dostępne elementyZał. 3. Metoda układania kostekZał. 4. Dostępna kolorystyka