FLEXI-STEP PLUS elastyczny krawężnik 1000x250x50mmFLEXI-STEP PLUS elastyczny krawężnik 1000x250x50mm

Opis

Elastyczny element w kształcie krawężnika o wymiarach: dł. 1000mm, szer. 50mm oraz wysokość 250mm.

Elementy wykonane są z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.

Krawężniki są wyposażone w specjalne rowki, które znajdują się w ich dolnej części, dla lepszego utrzymania w ławie betonowej. Posiadają również kołki, które zapewniają łatwy i szybki montaż.

Elementy przeznaczone są do wykańczania elastycznych powierzchni, wyznaczania placów zabaw, boisk sportowych itp.

Elementy posiadają Atest Higieniczny.

Dostępna kolorystyka


Sposób układania nawierzchni

Gotowe elementy (np. Flexi-Step) są układane ręcznie na równym podłożu.

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +3oC oraz przy braku opadów atmosferycznych.

Stosowanie materiałów równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania nawierzchni oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od parametrów nawierzchni określonych w powyższej tabeli oraz nie dopuszcza się zastosowania materiałów nie posiadających dokumentów określonych powyżej (w tym w szczególności nie posiadających dowodu wydania Rekomendacji ITB oraz badań na zawartość metali ciężkich w nawierzchni).

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości.

Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni

Zał. 1 Wymiary urządzeniaRys. 2. Sposób mocowania urządzeniaRys. 3. Dostępna kolorystyka