FLEXI-STEP palisada 1000 (9-elementowa) z mocowaniem 1150x150x400mmFLEXI-STEP palisada 1000 (9-elementowa) z mocowaniem 1150x150x400mm

Opis

Elastyczny element w kształcie palisady o wymiarach: dł. 1150mm, szer. 150mm oraz wysokość 400mm.

Elementy składają się z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Każdy element imituje 8 pojedynczych słupków.

Elementy można ze sobą łączyć przy wykorzystaniu metalowych łączników umieszczanych w specjalnie przygotowanych otworach. Dzięki ruchomym łączeniom można uzyskiwać dowolne kształty.

Elementy przeznaczone są do tworzenia murków, piaskownic, płotków itp.

Elementy posiadają Atest Higieniczny PZH.

Dostępna kolorystyka


Wymagane parametry użytkowe nawierzchni

Opór poślizgu:

Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera: 

Wytrzymałość na rozciąganie: 

Wydłużenie względne przy zerwaniu:

Odporność na działanie cykli hydrotermicznych:

Odporność na sztuczne starzenie:

Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w nawierzchni

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni które należy dołączyć do oferty

Sposób układania nawierzchni

Gotowe elementy (np. Flexi-Step) są układane ręcznie na równym podłożu (nie jest wymagane wykonanie podbudowy sztywnej – kruszywa, beton). Łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu odpowiednio uformowanych zaczepów rozmieszczonych na krawędziach kratek.

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +3oC oraz przy braku opadów atmosferycznych.

Stosowanie materiałów równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania nawierzchni oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od parametrów nawierzchni określonych w powyższej tabeli oraz nie dopuszcza się zastosowania materiałów nie posiadających dokumentów określonych powyżej (w tym w szczególności nie posiadających dowodu wydania Rekomendacji ITB oraz badań na zawartość metali ciężkich w nawierzchni).

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości.

Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni

Załączniki

Zał. 1. Wymiary urządzeniaZał. 2. Sposób mocowania urządzeniaZał. 3. Dostępna kolorystyka