FLEXI-STEP sześcian z mocowaniem 400x400x400mmFLEXI-STEP sześcian z mocowaniem 400x400x400mm

Opis

Elastyczny element w kształcie sześcianu o wymiarach: dł. 400mm, szer. 400mm oraz wysokość 400mm. Dostępny w kilku opcjach:

Elementy są wodoprzepuszczalne, wykonane z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego lub . Opcjonalnie w dolnej części sześcianu mogą znajdować się elementy mocujące ułatwiające stabilne mocowanie. Montaż sześcianu ogranicza się do ułożenia na równym, stabilnym podłożu. Opcjonalnie element można kleić do podłoża systemowym klejem poliuretanowym.  W celu zwiększenia trwałości koloru oraz odporności na ścieranie płyty mogą być pokryte dodatkową warstwą ochronną PROTECT. 

Elementy są przeznaczone do budowania dowolnych form lub ustawiania pojedynczo itp.

Element posiada Atest higieniczny.           

Dostępna kolorystyka SBR

Dostępna kolorystyka PROTECT

Dostępna kolorystyka EPDM


Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w nawierzchni

 1. Aluminium (Al): 143 mg/kg
 2. Antymon (Sb): < 10 mg/kg
 3. Arsen (As): < 1.0 mg/kg
 4. Bor (B): < 10 mg/kg
 5. Bar (Ba): < 10 mg/kg
 6. Kadm (Cd): < 1.0 mg/kg
 7. Kobalt (Co): < 10 mg/kg
 8. Chrom (Cr), całkowity: < 0.200 mg/kg
 9. Chrom VI (CrVI): < 0.020 mg/kg
 10. Miedź (Cu): < 10 mg/kg
 11. Mangan (Mn): < 10 mg/kg
 12. Nikiel (Ni): < 10 mg/kg
 13. Ołów (Pb): < 10 mg/kg
 14. Selen (Se): < 10 mg/kg
 15. Cyna (Sn): < 1.0 mg/kg
 16. Stront (Sr): < 10 mg/kg
 17. Cynk (Zn): 56 mg/kg
 18. Rtęć (Hg): < 1.0 mg/kg

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni które należy dołączyć do oferty

Sposób układania nawierzchni

Gotowe elementy (np. Flexi-Step) są układane ręcznie na równym podłożu (nie jest wymagane wykonanie podbudowy sztywnej – kruszywa, beton). Łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu odpowiednio uformowanych zaczepów rozmieszczonych na krawędziach kratek.

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +3oC oraz przy braku opadów atmosferycznych.

Stosowanie materiałów równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania nawierzchni oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się zastosowania materiałów nieposiadających dokumentów określonych powyżej.

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości.

Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni

Rys. 1. Wymiary urządzeniaRys. 2. Dostępna kolorystyka SBRRys. 3. Dostępna kolorystyka PROTECTRys. 4. Dostępna kolorystyka EPDM