FLEXI-STEP sześcian z mocowaniem 400x400x400mmFLEXI-STEP sześcian z mocowaniem 400x400x400mm

Opis

Elastyczny element w kształcie sześcianu o wymiarach: dł. 400mm, szer. 400mm oraz wysokość 400mm. Dostępny w kilku opcjach:

Elementy są wodoprzepuszczalne, wykonane z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego lub . Opcjonalnie w dolnej części sześcianu mogą znajdować się elementy mocujące ułatwiające stabilne mocowanie. Montaż sześcianu ogranicza się do ułożenia na równym, stabilnym podłożu. Opcjonalnie element można kleić do podłoża systemowym klejem poliuretanowym.  W celu zwiększenia trwałości koloru oraz odporności na ścieranie płyty mogą być pokryte dodatkową warstwą ochronną PROTECT. 

Elementy są przeznaczone do budowania dowolnych form lub ustawiania pojedynczo itp.

Element posiada Atest Higieniczny PZH.

 

Dostępna kolorystyka SBR

Dostępna kolorystyka PROTECT

Dostępna kolorystyka EPDM

 


Wymagane parametry użytkowe nawierzchni

Opór poślizgu:

Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera: 

Wytrzymałość na rozciąganie: 

Wydłużenie względne przy zerwaniu:

Odporność na działanie cykli hydrotermicznych:

Odporność na sztuczne starzenie:

Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w nawierzchni

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni które należy dołączyć do oferty

Sposób układania nawierzchni

Gotowe elementy (np. Flexi-Step) są układane ręcznie na równym podłożu (nie jest wymagane wykonanie podbudowy sztywnej – kruszywa, beton). Łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu odpowiednio uformowanych zaczepów rozmieszczonych na krawędziach kratek.

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +3oC oraz przy braku opadów atmosferycznych.

Stosowanie materiałów równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania nawierzchni oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od parametrów nawierzchni określonych w powyższej tabeli oraz nie dopuszcza się zastosowania materiałów nie posiadających dokumentów określonych powyżej (w tym w szczególności nie posiadających dowodu wydania Rekomendacji ITB oraz badań na zawartość metali ciężkich w nawierzchni).

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości.

Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni

Załączniki

Zał. 1. Wymiary urządzeniaZał. 2. Dostępna kolorystyka SBRZał. 3. Dostępna kolorystyka PROTECTZał. 4. Dostępna kolorystyka EPDM